b
Menú
Servei de protecció i conservació dels ecosistemes subterranis
Cova de sa Gleda
LIC Núm: ES5310054 Xarxa Natura 2000 (D.92/43/CEE)

FOTOGRAFÍAS

La cavitat constitueix un hàbitat anquihali declarat LIC per la Comunitat Europea (sector Llunya)

Autor: A. Cirer