b
Menú
Servei de protecció i conservació dels ecosistemes subterranis
Cova de sa Gleda
LIC Núm: ES5310054 Xarxa Natura 2000 (D.92/43/CEE)

FOTOGRAFÍAS

Estalagmites recobertes de precipitats freatics a la galeria dels Paleonivells (sector de la Unio)

Autor: A. Cirer