b
Menú
Servei de protecció i conservació dels ecosistemes subterranis
Cova de sa Gleda
LIC Núm: ES5310054 Xarxa Natura 2000 (D.92/43/CEE)

FOTOGRAFÍAS

La presencia de 10 sales aeries repartides pel sistema es deu a sales d’esfondrament que sobresurten per damunt del nivell freatic actual. Sala dels Dos Llacs (sector de Ponent)

Autor: A. Cirer