b
Menú
Servei de protecció i conservació dels ecosistemes subterranis
Cova de sa Gleda
LIC Núm: ES5310054 Xarxa Natura 2000 (D.92/43/CEE)

FOTOGRAFÍAS

Llac d’entrada al sistema Gleda-Camp des Pou. Durant el periode compres entre els anys 1997-2010 el Grup Nord de Mallorca ha efectuat mes de 400 dies d’immersions al sistema

Autor: M. A. Amezcua