b
Menú
Servei de protecció i conservació dels ecosistemes subterranis
Cova de sa Gleda
LIC Núm: ES5310054 Xarxa Natura 2000 (D.92/43/CEE)

TRABAJOS PUBLICADOS

La cova de sa Gleda I. Sector clàssic, sector ponent i sector cinc-cents (Manacor, Mallorca): Geomorfologia, espeleogènesi, sedimentologia i hidrologia.
Trabajo publicado en la revista Endins 31 (páginas 43-96).
 
Datació dels sediments recents que rebleixen les cavitats de sa Gleda i del sistema Pirata - Pont - Piqueta: primeres dades.
Trabajo publicado en la revista Endins 31 (páginas 97-100).
 
EL sistema de cavitats Gleda - Camp des Pou (Manacor, Mallorca)
Trabajo publicado en la revista Endins 34 (páginas 35-68).